طهرانيه ۲   تهران . مدرسه و ديدارهايی که وصفشان ناممکن است . در زندگی هر آدمی ستاره های پرنوری هستند که ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 12 بازدید
طهرانيه ۱   تهران . مهرآباد ، هرم داغ هوای تيرماه که يکباره به صورتت می خورد . تهران ، ترافيک و بزرگراههايی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 13 بازدید
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
11 پست
اسفند 83
9 پست
بهمن 83
15 پست
دی 83
18 پست
آذر 83
10 پست
آبان 83
10 پست
مهر 83
16 پست
شهریور 83
23 پست
مرداد 83
28 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
10 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
29 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
22 پست
آبان 82
21 پست
مهر 82
23 پست